Влијанието на онлајн работа врз економиите во развој

Статијата The Promise and Peril of Online Gig Work in Developing Countries на Светска Банка, го истражува динамичниот пејзаж на онлајн тезгите во земјите во развој, истакнувајќи ги нејзините можности…

Continue ReadingВлијанието на онлајн работа врз економиите во развој

Значењето да се води со Минимален Прифатлив Производ (МПП)

Во денешната брза и конкурентна бизнис клима, од суштинско значење е бизнисите и претприемачите да обезбедат нови производи кои ефикасно ги задоволуваат барањата на клиентите. Идејата за минимален прифатлив производ…

Continue ReadingЗначењето да се води со Минимален Прифатлив Производ (МПП)

Стратегија за паметна специјализација на Република Северна Македонија

На 17 јули 2023 година, министерот за финансии, г-дин Фатмир Бесими јавно објави дека Европската Унија официјално одобрила макрофинансиска помош од 100 милиони евра за да придонесе за поддршка на…

Continue ReadingСтратегија за паметна специјализација на Република Северна Македонија