You are currently viewing Влијанието на онлајн работа врз економиите во развој

Влијанието на онлајн работа врз економиите во развој

Статијата The Promise and Peril of Online Gig Work in Developing Countries на Светска Банка, го истражува динамичниот пејзаж на онлајн тезгите во земјите во развој, истакнувајќи ги нејзините можности и предизвици. Економијата на онлајн работа, водена од дигитални платформи што ги поврзуваат работниците со клиентите, сега претставува значаен дел од глобалниот пазар на труд, нудејќи им можности за вработување на младите, жените и оддалечените заедници кои претходно беа недоволно опслужени од традиционалните пазари на труд.

Онлајн работата обезбедува витален приход за време на економска нестабилност и поттикнува развој на дигитални вештини кај помладите работници. Исто така, нуди флексибилни можности за заработка и служи како рентабилен извор на таленти за малите бизниси и стартапите.

Земјите во развој доживуваат брз пораст на онлајн работници, надминувајќи ги индустријализираните држави. Извештајот на Светска банка открива дека до 435 милиони луѓе ширум светот се занимаваат со онлајн тезги, често заедно со традиционалните работни места.

Сепак, дигиталниот јаз продолжува, при што три милијарди луѓе немаат пристап до интернет, пред се во земјите во развој. За да се реши овој јаз, Светска банка соработува со владите и приватниот сектор, промовирајќи реформи во политиката, финансирањето и шеми за субвенции за подобрување на дигиталната инфраструктура, достапноста и дигиталната писменост.

Социјалната заштита на работниците на онлајн платформи е од клучно значење, со оглед на нестабилноста на оваа работа. Многумина немаат пристап до таква заштита, особено во земјите со ниски приходи. Се повикуваат владите да иновираат начини за вклучување на неформалните работници, вклучително и работниците на онлајн платформи, во шемите за социјална заштита користејќи дигитална технологија.

Дополнително, постои потреба да се дизајнираат помодерни форми на колективно договарање за работниците надвор од формалното вработување, како што се онлајн работниците. Оценување на работодавците и платформите или користењето на социјалните медиуми за да се здружат дисперзираните работнички заедници – се примери за користење на технологијата за создавање нови модели и решенија.

И покрај тоа што повеќе жени се ангажирани во економијата на онлајн тезги отколку на општиот пазар на труд, главно поради флексибилноста што ја нуди, јазот во платите меѓу половите е се уште присутен.

Како заклучок, со проширување на дигиталното поврзување, поттикнување на дигитални вештини и проширување на програмите за социјална заштита, повеќе поединци можат да напредуваат во еволуирачкиот свет на онлајн работа, потенцијално ублажувајќи ја сиромаштијата и поврзувајќи ги работниците со глобалните можности за работа.

Извор:

https://blogs.worldbank.org/voices/promise-and-peril-online-gig-work-developing-countries?cid=ECR_LI_Worldbank_EN_EXT_profilesubscribe

Дополнителни ресурси:

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/ebc4a7e2-85c6-467b-8713-e2d77e954c6c

https://live.worldbank.org/events/online-gig-work-digital-labor-markets

Andrijana Serafimovska

Андријана Серафимовска е асистент за комуникации во Импакт Фондација. Амбициозна и мотивирана индивидуа, со страст за волонтирање за да се подобри квалитетот на живот на лица од маргинализирани групи. Таа има искуство во управување со проекти за невладини организации и маркетинг на социјалните медиуми.