Заеднички за Позитивно Влијание

Создаваме инклузивен економски развој за зајакнување на нови и мали бизниси преку иновации и партнерства.

Фриленс ментори кои ги водат идните фриленсери во Северна Македонија, со поддршка на RECONOMY програмата

За сегашни и идни фриленсери во земјата

Нашите ментори кои се дел од нашата интервенција за подобрување на фриленс околината поддржана од RECONOMY. Менторите имаат задача да ги водат идните фриленсери и успешно да ги едуцираат за овој вид самовработување.

За Нас

Мисија

Создаваме инклузивен економски развој за зајакнување на нови и мали бизниси преку иновации и партнерства.

Визија

Импакт Фондацијата ќе биде двигател на позитивни промени и ќе има значително влијание во зајакнувањето на приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор за да се постигне одржлив развој.

Цели

Развој на приватен сектор преку промоција на посебни модели за одржлив, инклузивен економски развој, локален и регионален развој;
Социјален и економски развој, социјална инклузија и социјална кохезија;
О
рганизациски и институционален развој, консултации и обуки, развој на вештини за вработување, истражување на политики и публикации

Зелени Економии

Одржлив, инклузивен економски развој, локален и регионален развој, социјален развој, социјална инклузија и социјална кохезија

Од Нашиот Блог

Што е MSD „крофна“?

Секој развој на пазарни системи (market systems development – MSD) кога е претставен на сликовит начин е составен од три...

Read More

Наши Партнери