You are currently viewing Разбивање на бариерите: Како родовата еднаквост обликува поправедно општество

Разбивање на бариерите: Како родовата еднаквост обликува поправедно општество

Како општество направивме значајни чекори во препознавањето на важноста на родовата еднаквост. Родовата еднаквост се однесува на фер третман и еднакви можности и за мажите и за жените, без оглед на нивниот родов идентитет или израз. Тоа е основно човеково право и клучен принцип на социјалната правда. Темата на Меѓународниот ден на жената во 2024 година,  „Инвестирајте во жените: Забрзајте го напредокот“ ја нагласува критичната важност од приоритизирање на инвестициите кај жените за да се поттикне значаен напредок кон родовата еднаквост. Оваа тема го препознава огромниот потенцијал на жените како агенти на промени и ја нагласува потребата од заеднички напори за зајакнување и поддршка на жените во сите аспекти од животот.

Економските придобивки од родовата еднаквост

Родовата еднаквост не е само правилното нешто што треба да се постигне, туку има и економска смисла. Бројни студии покажаа дека кога жените целосно учествуваат на пазарот на трудот, економиите напредуваат. Затворањето на родовиот јаз во вработеноста може да додаде трилиони долари на глобалниот БДП. Кога жените имаат еднаков пристап до образование и можности, тие придонесуваат за иновации, продуктивност и претприемништво. Родовата разновидност на работното место, исто така, води до подобро одлучување и подобрување на финансиските перформанси. Затоа, инвестирањето во родова еднаквост не е само етички избор, туку и паметна економска инвестиција.

Image by Freepik

Родова еднаквост на работното место

Постигнувањето родова еднаквост на работното место е клучен чекор кон градење на поправедно општество. Тоа вклучува обезбедување еднаква плата за еднаква работа, елиминирање на малтретирањето на работното место и промовирање на еднакви можности за напредување во кариерата. Компаниите кои даваат приоритет на родовата еднаквост имаат поголемо задоволство на вработените, зголемена продуктивност и зголемени иновации. Поттикнувањето на флексибилни работни аранжмани и обезбедувањето родителско отсуство и за мажите и за жените се исто така од суштинско значење за справување со нееднаквиот товар на обврските за грижа. Со создавање инклузивни и разновидни работни средини, можеме да го отклучиме целосниот потенцијал на сите вработени, без разлика на нивниот пол.

Успешен пример за родова еднаквост на работното место е Mastercard, каде што од 2021 година жените заработуваат $1,00 за секој $1,00 долар што мажите го заработуваат, а 81% од интервјуата на избраните кандидати вклучуваат жени. (Social Talent)

Родова еднаквост во образованието

Образованието е моќна алатка за постигнување родова еднаквост. Ги зајакнува девојките и жените, овозможувајќи им да го исполнат својот потенцијал и да придонесат за општеството. Сепак, родовите разлики постојат во пристапот до образование, особено во земјите во развој. Девојчињата често се соочуваат со бариери како што се раните бракови, родовото насилство и културните норми на кои им е приоритет образованието на момчињата. За да се постигне родова еднаквост во образованието, од клучно значење е да се елиминираат овие бариери и да се обезбеди еднаков пристап до квалитетно образование за сите. Инвестирањето во образованието на девојчињата има долгорочни придобивки, вклучувајќи подобрување на здравјето, намалена сиромаштија и зголемени економски можности.

Пример за успешна иницијатива за родова еднаквост е „Програмата за девојки“ на организацијата Фонд Малала, која им ги дава на девојчињата потребните алатки за да се залагаат за образование и еднаквост во нивните заедници и платформа за светот да го слушне нивниот глас. Со поддршка на младински активисти, инвестирање во локални организации и засилување на гласовите на младите жени, Фондот Малала создава свет во кој девојките имаат поддршка да се справат со бариерите кои стојат на патот на нивните соништа. (Malala Fund)

Image by freepik

Родова еднаквост во политиката и лидерството

Застапеноста на жените во политиката и лидерските позиции останува непропорционално ниска во светот. Оваа недоволна застапеност го попречува процесот на донесување одлуки и ја продолжува родовата нееднаквост. Од суштинско значење е да се промовира политичкото учество и лидерство на жените на сите нивоа. Спроведување на родови квоти, обезбедување програми за обука и менторство и предизвикување сексистички ставови се некои од стратегиите за зголемување на застапеноста на жените во политиката. Кога жените се соодветно застапени во телата за одлучување, нивните уникатни перспективи и искуства го збогатуваат демократскиот процес и водат кон поинклузивни политики кои имаат корист за целото општество.

Само шест земји имаат 50% или повеќе жени во парламентот во еден или долен дом: Руанда (61,3%), Куба (55,7%), Никарагва (53,9%), Мексико (50,4%), Андора (50%) и Соединетите Арапски Емирати (50%). (IPU Parline)

Иако е постигнат напредок, има уште многу работа да се направи за да се постигне родова еднаквост. Тоа бара постојани напори од поединци, заедници, влади и организации. Со препознавање на важноста на родовата еднаквост и преземање конкретни активности, можеме да ги срушиме бариерите и да создадеме поправедно општество за сите. Иднината на родовата еднаквост лежи во наши раце, и заедно, можеме да изградиме свет каде што секој, без оглед на полот, има еднакви можности да напредува и да успее.

Andrijana Serafimovska

Андријана Серафимовска е асистент за комуникации во Импакт Фондација. Амбициозна и мотивирана индивидуа, со страст за волонтирање за да се подобри квалитетот на живот на лица од маргинализирани групи. Таа има искуство во управување со проекти за невладини организации и маркетинг на социјалните медиуми.