Туризам

Управување со Дестинации

Нашата фондација верува во локалното влијание што управувањето со дестинацијата го создава кога се применува соодветно.

Многу фактори се одговорни за зголемениот фокус на ефективно управување со дестинациите, сите од нив ги повикуваат организациите за управување со дестинациите (ДМО) да се соочат и да се прилагодат на новите предизвици. Од традиционалните одбори за маркетинг и промоција, овие субјекти сè повеќе да го зголемуваат својот делокруг за да станат сите опфатени ДМО, со цел да се подобри конкурентноста и одржливоста на дестинациите во рамките на хармоничен однос меѓу жителите и посетителите.

Одржлив Tуризам

Ние веруваме во моќта и важноста на патувањето и дека исто така имаме заедничка одговорност кон нашата планета и едни до други.

Затоа сакаме да делуваме како катализатор за одржливи промени. Ние сакаме да бидеме движечка сила што отвора нов начин за патување, помагајќи им на сите да го истражуваат нашиот свет на начин што ги штити луѓето и местата, и обезбедува позитивна иднина за дестинациите и локалните заедници за следните генерации.

Зелени дестинации

Фондацијата Импакт ќе донесе влијание со цел насочување кон зелените вредности за зелени дестинации