You are currently viewing Влијание на младинските организации во развојот на Mакедонското општество

Влијание на младинските организации во развојот на Mакедонското општество

Младинските организации се присутни во различни форми и големини. Тие можат да бидат огромни меѓународни организации како iEARN и AIESEC со членови од целиот свет до мали локални групи низ училишта или рекреативни центри. Младинските организации обезбедуваат начин за младите да бидат поангажирани во нивните локални заедници, како и да запознаваат луѓе од целиот свет додека учат од и спознаваат нови култури. Тие се присутни во светот од 1840-тите години со основањето на ИМКА во 1844 година во Лондон. 

Првите младински организации главно беа основани со цел да обезбедат помош за загрозената младина. Како одминуваше времето, тие еволуираа, сега повеќето младински организации се фокусираат на обезбедување проекти и услуги насочени кон професионален и личен развој на младите (на пр. Социјално вклучување, активности преку интернет, прекукултурни и прекугранични активности, развој на вештини, вработливост итн.), хуманитарна работа и низа активности насочени кон активна работа. 

iEARN – Интернет соработка во образованието

iEARN (https://iearn.org) е непрофитна организација присутна во над 140 земји со 2.000.000 студенти ангажирани дневно. iEARN сака да ги поттикне наставниците и младите да соработуваат преку интернет користејќи технологии за комуникација преку интернет во проекти што ги исполнуваат „Целите на Одржлив Развој“. Секоја година за време на собранието на iEARN се одлучува кои проекти ќе ги поддржат засновани на проблематика со која се соочуваат студентите и резултатот на проектот да доведе до подобрување на квалитетот на животот. Тие се присутни во Македонија од 2000 година претставена и управувана од граѓанската организација Интерактивна Мрежа за Образование и Ресурси – ИМОР (http://imor.org.mk). 

Лично, младинските организации беа клучен дел во мојот личен, па дури и професионален развој. Меѓутоа, кога првпат започнав да се вклучам во iEARN проекти, не очекував да научам многу од нив. Нив ги гледав само како интересен начин да го окупирам слободното време. На мое изненадување, сфатив дека различните iEARN проекти се истовремено интересни и исто така многу отвораат очи. Во текот на тие проекти, запознав луѓе од целиот свет и имав можност да соработувам со нив. Исто така, имав шанса да присуствувам на 2 iEARN конференции, една во Турција и друга во Катар, каде што за прв пат во мојот живот запознав луѓе од скоро секој континент. За време на конференциите, работев на решавање на еден од најголемите стравови, стравот од јавно говорење. На конференцијата имаше многу работилници каде што требаше да ги презентираме нашите откритија на другите учесници. Бев избрана да одржам краток говор пред сите учесници на конференцијата. Тие настани ми беа застрашувачки во тоа време; сепак, тие беа одлично искуство и ми помогнаа да ги надминам своите стравови на млада возраст. 

AIESEC – промовирајте го учеството на младите во целите на ООН за одржлив развој

AIESEC (https://aiesec.org/) претставува глобална мрежа на млади кои се стремат кон подобрување на човештвото. AIESEC е основан по Втората светска војна со цел да се изгради меѓукултурно разбирање меѓу различни нации. Дополнително, AIESEC ги спроведува целите на Обединетите Нации за одржлив развој во нивните проекти и се обидува да го поттикне и промовира учеството на младите во нив. Со проектите дизајнирани околу 17 Цели за Одржлив Развој, тие помагаат да се поттикне општествен напредок на одржлив начин.

Кога бев на универзитет, се запознав со AIESEC и нивните можности да волонтираат во странство. Сакам да посетувам нови места и затоа се пријавив и заминав во странство во текот на летото волонтирав во летни кампови во странство. За време на моето време во странство, запознав луѓе од нови и возбудливи места. Додека бев таму, енергијата на локалната група AIESEC ме фасцинираше. Тие навистина беа ангажирани во својата работа и сакаа да придонесат за подобрување на општеството. Поради тоа, се приклучив на локалниот комитет на AIESEC во мојата земја – Македонија. Додека бев член, а на крајот и водач на тим, во AIESEC морав да работам на моето лидерство, управување со времето и вештини за продажба. 

Постојат многу помали младински организации во Македонија и нови организации се појавуваат секоја година. Некои од позначајните вклучуваат коалиција на младински организации „СЕГА“, која го поддржува младинскиот активизам. Во многу градови има многу младински совети, младински организации кои работат како клубови на УНЕСКО, младински здруженија за животна средина (на пр. GoGreen) здруженија на ученици од средно училиште, организирани младински групи кои не се формално регистрирани според Законот за Здруженија на Граѓани и Фондации. Младинските организации претставуваат одличен начин за младите да се развиваат и да учат за светот и за себе, истовремено развивајќи вештини што ќе бидат од голема корист за нив и за општествата во иднина. Многу од овие организации зависат од грантови/донации за да функционираат. Постојат различни извори на финансирање на граѓански организации и младински организации: општини, повици на Генералниот секретаријат на Владата, некои амбасади во Македонија, грантови за поддржани од ЕУ, регионални фондови за млади, меѓународна организација во Македонија, или меѓународна организација во странство.   

Младински организации локално

Поради сегашната пандемија „Ковид-19“, огромниот дел од пристапот до средства беше намален за младинските организации. Покрај тоа, сите активности што ги имаа овие организации во минатото беа настани во лице, што беше практично невозможно да се извршат поради пандемијата. Младинските организации мораа брзо да се прилагодат на управување со настани преку интернет. Долгото времетраење на пандемијата, ги воведе настаните на интернет во мејнстримот. Ова исто така им носи можности на помалите организации во помалите градови да организираат повеќе настани и проекти. Со настаните преку интернет што влегуваат во норма, тие претставуваат начин за младински организации од помалите заедници да добиваат средства за нивните проекти преку интернет.  

Младинските организации растат и стануваат лидери меѓу организациите во искажувањето на своите мислења. Младите јасно ги кажуваат своите ставови, па дури и излегуваат на протести против загадувањето на воздухот и за подобра животна средина. Дополнително, младите во Македонија се многу активни во проекти насочени кон унапредување и проширување на прекуграничната и меѓукултурната соработка. 

Очигледно е дека младинскиот активизам во Македонија постепено се зголемува, што претставува позитивна сила за македонското општество и за самата младина. 

Огнен Јанкуловски е асистент за деловна анализа на Impact Ventures.  Јас сум студент по економија, кој е активен во младински организации (примери AIESEC и MUN) повеќе од 10 години. Моите интереси вклучуваат: деловен консалтинг, програмирање, пазари на пари, геополитика и спортови како тенис и скијање. Поттикнат од постојан раст, сакам да барам нови предизвици и да истражувам нови култури. Настојувам да постигнам позитивно влијание во сите работи што ги работам. 

Ognen Jankuloski

Огнен Јанкуловски е асистент за деловна анализа на Impact Ventures. Јас сум студент по економија, кој е активен во младински организации (примери AIESEC и MUN) повеќе од 10 години. Моите интереси вклучуваат: деловен консалтинг, програмирање, пазари на пари, геополитика и спортови како тенис и скијање. Поттикнат од постојан раст, сакам да барам нови предизвици и да истражувам нови култури. Настојувам да постигнам позитивно влијание во сите работи што ги работам.